particle trace Tel +48 500 194 374
|||
Produkty
Mieszadła Statyczne
Produkcja Seryjna
Mieszadła Statyczne
Rozwiązania Na Zamówienie
Wymienniki CiepłaStudium przypadku


Static Mixers

FORMULARZ ZAPYTANIA O WYMIENNIK CIEPłA


[ Wersja do wydruku ]W celu umożliwienia nam udzielenia odpowiedzi prosimy o podanie następujących informacji:

Imię i nazwisko:
Nazwa firmy:
Nr telefonu:
Adres e-mail:


Dane procesu technologicznego: Schładzanie Podgrzewanie
Reologia
medium procesu:
Newtonowska Nie-newtonowska
Ciepło reakcji (kW): Normalna
Ciepło parowania (J/kg): Normalna
Pojemność cieplna (kW): Normalna


MEDIUM PROCESU
PARAMETR JEDNOSTKA WLOT WYLOT
Nazwa medium
Przepływ całkowity
kg/hr
Normalna
Normalna
Część płynna
kg/hr
Normalna
Normalna
Część gazowa
kg/hr
Normalna
Normalna
Temperatura
°C
Normalna
Normalna
Gęstość
kg/M3
Normalna
Normalna
Lepkość (FI)
mPa.s
Normalna
Normalna
Lepkość
(przy T ściany)
mPa.s
Normalna
Normalna
Ciepło właściwe
J/kgK
Normalna
Normalna
Przewodność cieplna
W/mK
Normalna
Normalna
Ciśnienie
(wlot)
bar(a)
Normalna
Spadek ciśnienia
(Dopuszczalny)
bar
Normalna
Zanieczyszczenia

MEDIUM EKSPLOATACYJNE
PARAMETR JEDNOSTKA WLOT WYLOT
Nazwa medium
Przepływ całkowity
kg/hr
Normalna
Normalna
Część płynna
kg/hr
Normalna
Normalna
Część gazowa
kg/hr
Normalna
Normalna
Temperatura
oC
Normalna
Normalna
Gęstość
kg/M3
Normalna
Normalna
Lepkość (FI)
mPa.s
Normalna
Normalna
Lepkość
(przy T ściany)
mPa.s
Normalna
Normalna
Ciepło właściwe
J/kgK
Normalna
Normalna
Przewodność cieplna
W/mK
Normalna
Normalna
Ciśnienie
(Wlot)
bar(a)
Normalna
Spadek ciśnienia
(Dopuszczalny)
bar
Normalna
Zanieczyszczenia

DANE MECHANICZNE 1:
PARAMETR JEDNOSTKA MEDIUM PROCESU MEDIUM EKSPLOATACYJNE
Ciśnienie obliczeniowe
bar(a)
Normalna
Normalna
Temperatura obliczeniowa
°C
Normalna
Normalna
Materiał
konstrukcyjny
Nadmiar na korozję
mm
Normalna
Normalna
Wlot / wylot dyszy
(Typ i rozmiar)
Drenaż / odpowietrzenie
dyszy (Typ i rozmiar)

DANE MECHANICZNE 2:
PARAMETR
Ułożenie i podparcie
Poziome
Pionowe
Nogi / podpory
Typ ciepła i wymiennika
Pojedyncza rura
Powłoka i rura
MR
Montaż elementów
mieszających
Demontowane
Niedemontowane
Maks. rozmiar całkowity
wymiennika ciepła
(mm)
Długość
Średnica

Uwagi / informacje dodatkowe
Static Mixers - Informacje prawne - Warunki - Mapa witryny - Kontakt
Mieszadła statyczne - Seryjne - Mieszadła statyczne - Na zamówienie - Wymienniki ciepła
Studium przypadku - O nas
html valid
Site design and content © 2003-2024 Euromixers Ltd